เกมทั่วไป เล่นเรื่อยๆ กับเพื่อนฝูง ไม่เน้นเนื้อเรื่อง ไม่เน้นสาระ

เอาบันเทิงล้วนๆ