เกมทั้งหมดที่เคยเล่นไว้ โดยตั้งใจเน้นเนื้อเรื่องเป็นหลัก

เพื่อให้เกมเมอร์ชาวไทยที่สนใจ ได้เข้าใจในภาษาเรา